Lægevejen

Generel information

Lægerne Solgården er en kompagniskabspraksis med tre læger;

Bo Jakobsen
Helle Godskesen
Lisbeth Breum Østergaard
 
Vi deltager i uddannelsen af speciallæger til almen medicin og har derfor oftest en uddannelseslæge i praksis.
En uddannelseslæge betyder, at han/hun er færdiguddannet læge, men er under videreuddannelse til speciallæge.
 
Derudover er her ansat 2 sygeplejersker, 1 sosu-assistent og 1 lægesekretær.